1

Nama Om Visnu-Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Siddhaswarupananda-Paramahamsa Iti Namine

Bhaja Sri-Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri-Advaita Gadadhara Srivasadi-Gaur-Bhakta-Vrindam

Hare Krishna Hare Krishna    Krishna Krishna Hare Hare  Hare Rama Hare Rama   Rama Rama Hare Hare

Gopala Govinda Rama Madana-Mojana

Haribol (Jarivol) Nitai Gor Nitai Gor Haribol

Goranga Haribol (Jarivol) 

Namaste Narashimgaya

Namas te nara-simhaya prahladahlada dayane

Hiranyakasipor vaksaha-sila-tanka-nakhalaye

Ito nrsimghah parato nrsimgho

Yato yato yami tato nrsimghah

Bahir nrsimgho jrdaye nrsimgho

Nrsimgham adim saranam prapadaye

Tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-shringam

Dalita-hiranyakasipu-tanu-bhringam

Keshava dhrita-nara-hari-rupa jaya jagadisa hare

Jaya Jagadisha hare

Jaya Jagadisha hare

Jaya Jagadisha hare

Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindaban

Sri Govinda, Gopinatha, Madana-Mojana

Radharani Syamasundar Radharani Syamasundar

Radharani Madjaba Vrindaban Haribol (Jarivol)

Jaya Radha Madjaba

Jaya radha-madjavb kunja-bijarī

Gopi-jana-valavha giri-bara-dharī

Yasoda-nandana, braja-jana-ranjana,

Jamuna-tira-bana-chari

Cheitanya Nichinanda

Gor Hari (Jari)

Om Hari (Jari) Om

Madana-Mojana Murari Haribol (Jarivol)

Gopala Gobinda Rama Madana Mojana Murari Haribol (Jarivol)

Nichinanda Cheitanya

Close Menu